Stowarzyszenie

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest rozwój działalności Orkiestry Kosynierzy, podejmowanie, wspieranie i upowszechnianie inicjatyw kulturalnych oraz pielęgnowanie tradycji kulturalnych i patriotycznych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Tworzenie warunków dla umożliwienia bieżącej działalności Orkiestry;
  2. Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie koncertów, występów, konkursów, festiwali oraz innych projektów;
  3. Współpracę z innymi stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą;
  4. Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej i wideo;
  5. Wspieranie zespołów oraz tworzenie warunków do prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej poprzez sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji młodzieży;

Skład Zarządu SIK “Kosynierzy”:


Prezes Stowarzyszenia: Mateusz Kawula

Członkowie Zarządu: Mariusz Doniec, Aleksandra Grodecka, Katarzyna Kaczmarczyk
Sekretarz: Maksymilian Kocerba
Skarbnik: Krzysztof Dudziński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jarosław Łojek
Członkowie Komisji Rewizyjnej: Maciej Klimek, Edyta Witek